Postępowanie z dnia: 2020-01-17 12:12:06

Nr postępowania: CRZP/7/002/U/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywne świadczenie hotelarskich usług noclegowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2020-01-17 12:08:22
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
pobierz
Ogłoszenie: 2020-01-17 12:09:05
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
pobierz
Ogłoszenie: 2020-01-17 12:10:49
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
pobierz
Ogłoszenie: 2020-01-17 12:11:17
Załącznik nr 3 - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Ogłoszenie: 2020-01-23 13:08:52
Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu (1)
pobierz
Ogłoszenie: 2020-01-23 13:09:15
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - po korekcie
pobierz