Postępowanie z dnia: 2006-08-23 14:41:07

Nr postępowania: ZP/184/035/D/06

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2006-08-23 14:40:10
Ogłoszenie o przetargu
pobierz