Postępowanie z dnia: 2010-11-10 11:14:04

Nr postępowania: ZP 491/055/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na dostawę mebli biurowych wraz z montażem na potrzeby Biura Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej oraz mebli biurowych na potrzeby projektu Laboratorium innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Żródeł Energii (LINTE^2)

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2010-11-10 11:12:52 pobierz