Postępowanie z dnia: 2011-06-22 15:00:18

Nr postępowania: ZP/217/055/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu pracowników Politechniki Gdańskiej, studentów i ich rodzin oraz osób towarzyszących, wyjeżdżających służbowo na praktyki oraz staże naukowe poza granice Polski na lata 2011 ?2013.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2011-06-22 14:46:03
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz