Postępowanie z dnia: 2006-12-19 11:49:23

Nr postępowania: ZP/292/047/U/06

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na projekt budowlany i budowlano-wykonawczy wraz z dokumentacją uzupełniającą rozbudowy i adaptacji budynku tzw. "Kuźni" na cele dydaktyczne i naukowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2006-12-19 11:45:04
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
pobierz
Ogłoszenie: 2007-02-02 14:13:22
Ogłoszenie o zawarciu umowy
pobierz