Postępowanie z dnia: 2014-04-14 13:06:45

Nr postępowania: ZP/155/051/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa paneli gazowych i punktów poboru gazu wraz z montażem w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2014-04-14 13:05:19
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz