Postępowanie z dnia: 2014-10-11 12:14:45

Nr postępowania: ZP/402/008/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej wraz z zapleczem Wydziału Chemiczznego Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2014-10-11 12:41:17 pobierz
Ogłoszenie: 2014-10-11 12:42:15 pobierz