Postępowanie z dnia: 2014-10-17 15:45:06

Nr postępowania: ZP/416/057/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

świadczenie usług rzecznika patentowego dla technologii z zakresu: chemii, biologii, medycyny, farmacji, biotechnologii, nr projektu II/Chem/2014/10 w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2014-10-17 15:57:26
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz