Postępowanie z dnia: 2007-09-03 16:18:54

Nr postępowania: ZP/191/047/R/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na renowację ryzalitu elewacji północnej Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2007-09-03 15:47:56 pobierz
Suplement: 2007-09-13 11:38:54
Skorygowane ogłoszenie o zamówieniu
pobierz