Postępowanie z dnia: 2015-06-16 11:31:19

Nr postępowania: ZP/183/051/R/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w nadbudowie budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2015-06-16 11:31:14
ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2015-06-18 11:56:53
zmiana ogłoszenia o zamówieniu
pobierz