Postępowanie z dnia: 2008-01-14 11:03:09

Nr postępowania: ZP/006/009/D/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę generatora funkcyjnego i pikoamperowego programowalnego źródła pomiarowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2008-01-14 11:02:26
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz