Postępowanie z dnia: 2008-08-05 14:02:08

Nr postępowania: ZP/214/002/D/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczo-pomiarowej dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2008-08-05 14:01:37
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz