Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2017-07-19 09:44:10

Nr postępowania: ZP/138/055/U/17

Status postępowania:
AKTYWNY

ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia bagażu pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez Politechnikę Gdańską poza granicami Polski

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2017-07-19 09:43:02
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Opracowanie strony: © 2017 by CUI PG