Postępowanie z dnia: 2019-01-24 13:53:56

Nr postępowania: ZP/11/055/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

świadczenie usług medycznych dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:41:33
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami nr 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2a, 4
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:42:13
załącznik nr 3 - wzór umowy dla części I
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:43:46
załącznik nr 3a - wzór umowy część II
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:44:10
załącznik nr 3b - wzór umowy część III
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:44:35
załącznik nr 5 ogólne warunki świadczenia usług medycznych
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:45:10
załącznik nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - część I
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:45:54
załącznik nr 6a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część II
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:46:34
załącznik nr 6b szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część III
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:46:56
załącznik nr 7, 7a skierowania na badania lekarskie
pobierz
Ogłoszenie: 2019-01-24 13:47:18
załączniki nr 1, 1A, 1B, 1C, 4 - wersja edytowalna
pobierz