Postępowanie z dnia: 2009-09-08 13:44:18

Nr postępowania: CRZP/750/009/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę generatora sygnałów, urządzeń do lutowania i myjki ultradźwiękowej na wyposażenie stanowisk stażowych dla projektu WiComm Transfer - transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań nauki z przedsiębiorstwami branży ICT/ETI poprzez system staży realizowanego w ramach Działania 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2009-09-08 13:43:12
ogłoszenie o zamówieniu
pobierz