Postępowanie z dnia: 2008-08-14 11:48:10

Nr postępowania: ZP/198/066/U/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu energetycznego obiektów zgłoszonych przez Uczelnie – Konsorcjantów do międzyuczelnianego Projektu Termomodernizacji Parku Akademickiego Trójmiasta

Jednostka Prowadząca:

Odwołania:

Pobierz: