Postępowanie z dnia: 2012-04-27 11:39:44

Nr postępowania: ZP/156/055/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

usługę zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Odwołania:

Pobierz: