Postępowanie z dnia: 2007-10-01 14:55:36

Nr postępowania: ZP/210/066/U/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetargu ograniczony na wyłonienie audytora w zakresie przeprowadzania audytów zewnętrznych w projektach międzynarodowych oraz projektach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych przez Politechnikę Gdańską

Jednostka Prowadząca:

Odwołania:

Pobierz:
Protest: 2007-10-09 14:55:12
Informacja o wpłynięciu protestu
pobierz
Protest: 2007-10-09 14:55:53
Protest nr 1, str. 1/2
pobierz
Protest: 2007-10-09 14:56:16
Protest nr 1, str. 2/2
pobierz
Protest: 2007-10-09 14:56:49
Protest nr 2, str. 1/3
pobierz
Protest: 2007-10-09 14:57:02
Protest nr 2, str. 2/3
pobierz
Protest: 2007-10-09 14:57:15
Protest nr 2, str. 3/3
pobierz
Protest: 2007-10-09 14:58:32
Rozstrzygnięcie protestów
pobierz
Protest: 2007-10-10 09:47:31
Informacja o unieważnieniu postępowania
pobierz