Postępowanie z dnia: 2018-06-07 09:18:57

Nr postępowania: CRZP 108/002/D/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa laboratoryjnego stanowiska do badania potencjału produkcji biogazu na potrzeby projektu pn."Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych"realizowanego na WILiŚ PG.

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Odwołania:

Pobierz: