Postępowanie z dnia: 2019-04-03 13:37:13

Nr postępowania: CRZP 76/002/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa urządzenia do pomiarów tensometrycznych wraz z systemem akwizycji danych i dedykowanym oprogramowaniem na potrzeby WILiŚ PG

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
Informacja z otwarcia ofert: 2019-04-15 14:29:12
Informacja z otwarcia ofert
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-04-15 14:46:40
Załączniknr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy dot.przynależności lub braku przynależ.do tej samej grupy kapitałowej
pobierz