Postępowanie z dnia: 2020-02-19 15:03:23

Nr postępowania: ZP/37/004/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa koszulek sportowych dla wydziałowej rady studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Mechaniczny

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
Informacja z otwarcia ofert: 2020-03-06 14:55:31
informacja z otwarcia ofert
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2020-03-06 14:56:50
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
pobierz