Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-04-15 09:13:14

Nr postępowania: CRZP 95/002/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa odczynników, testów, szkła, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu pt. „Rozpoznanie i wybór markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) poprzez bezpośrednie odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego” finansowanego ze środków NCN - MINIATURA 2 realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
Informacja z otwarcia ofert: 2019-04-25 12:54:54
Informacja z otwarcia ofert
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-04-25 13:48:43
Załączniknr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy dot.przynależności lub braku przynależ.do tej samej grupy kapitałowej
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-04-25 13:50:04
Załączniknr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy dot.przynależności lub braku przynależ.do tej samej grupy kapitał.-wersja pdf
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG