Postępowanie z dnia: 2019-06-04 10:25:40

Nr postępowania: CRZP 136/002/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
Informacja z otwarcia ofert: 2019-06-19 09:29:16
Informacja z otwarcia ofert
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-06-19 09:29:56
Załączniknr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy dot.przynależności lub braku przynależ.do tej samej grupy kapitał.-wersja pdf
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-06-19 09:30:47
Załączniknr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy dot.przynależności lub braku przynależ.do tej samej grupy kapitałowej wersja elekt
pobierz