Postępowanie z dnia: 2006-12-19 11:49:23

Nr postępowania: ZP/292/047/U/06

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na projekt budowlany i budowlano-wykonawczy wraz z dokumentacją uzupełniającą rozbudowy i adaptacji budynku tzw. "Kuźni" na cele dydaktyczne i naukowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2006-12-19 11:45:24 pobierz
Specyfikacja: 2006-12-19 11:47:34
Koncepcja rozbudowy budynku dawnego składu opału P.G. tzw. "Kuźni"
pobierz
Specyfikacja: 2007-01-08 09:02:05
Rysunek A
pobierz
Specyfikacja: 2007-01-08 09:02:22
Rysunek B
pobierz
Specyfikacja: 2007-01-08 09:02:44
Rysunek C
pobierz
Specyfikacja: 2007-01-08 09:02:59
Rysunek D
pobierz
Specyfikacja: 2007-01-08 09:03:15
Rysunek E
pobierz
Specyfikacja: 2007-01-08 09:03:31
Fotografia nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2007-01-08 09:04:04
Fotografia nr 2
pobierz