Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2007-02-15 12:27:38

Nr postępowania: ZP/010/047/R/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na przebudowę hali w budynku Chemii C Politechniki Gdańskiej na pomieszczenia administracyjno-biurowe

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2007-02-19 13:15:17 pobierz
Modyfikacja: 2007-02-27 12:50:08
sprostowanie
pobierz
Modyfikacja: 2007-03-16 07:17:10
przesunięcie terminu
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:16:45
01 Projekt bud. (PB) - strona tytułowa
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:17:07
02 PB - zawartość , opis zagosp. terenu + architektura
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:17:26
03 PB - orientacja
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:17:43
04 PB - sytuacja
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:18:01
05 PB - K-1 - strop
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:18:21
06 PB - K-2 - fundamenty
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:18:49
07 PB - rzut patreru
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:19:06
08 PB - rzut 1 piętra
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:19:23
09 PB - rzut dachu
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:19:45
10 PB - przekrój A-A
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:20:39
11 PB - przekrój B-B
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:20:57
12 PB - przekrój C-C
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:21:16
13 PB - elew. płd
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:22:06
14 PB - elew. wsch
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:22:24
15 PB - elew. płn
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:22:46
16 PB - opis konstrukcji
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:23:06
17 PB - obliczenia statyczne
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:23:30
18 PB-W - opis inst. c.o.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:23:50
19 PB-W - opis inst. wod.-kan.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:24:39
20 PB - opis inst. elektroenerg.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:24:56
21 PB - opis inst. wentylacj i klimatyzacji
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:25:13
22 PB - opis zabezp. ppoż.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:25:35
23 PB - opis BIOZ
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:25:52
24 PW - archit. - opis
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:26:08
25 PW - sytuacja
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:26:34
26 PW - rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:26:51
27 PW - rzut 1 piętra
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:27:08
28 PW - rzut dachu
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:28:17
29 PW - przekrój A-A
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:28:33
30 PW - przekrój B-B
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:28:49
31 PW - przekrój C-C
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:29:06
32 PW - elewacja płd
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:29:22
33 PW - elewacja wsch
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:29:43
34 PW - elewacja płn
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:30:05
35 PW - zest. ślusarki okiennej
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:30:34
36 PW - zest. ślus. i stol. drzw
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:30:56
37 PW - detale
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:31:12
38 PW KONSTR. - zawartość
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:31:29
39 PW KONSTR. - opis
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:31:46
40 PW KONSTR. - rzut fundamentów
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:32:02
41 PW KONSTR. - rzut stropu nad parterem
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:32:19
42 PW KONSTR - podciąg w osi A
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:39:07
43 PW KONSTR - podciąg w osi B
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:39:24
44 PW KONSTR - ramy poprzeczne
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:39:48
45 PW KONSTR - zbrojenie płyty stropu dołem
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:40:13
46 PW KONSTR - zbrojenie płyty stropu górą
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:40:31
47 PW KONSTR - schody
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:40:48
48 PW KONSTR - nadproża
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:41:07
49 PW KONSTR - podstawa pod urz. wentyl
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:41:27
50 PW KONSTR - podstawa pod centralę klim
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:41:44
51 PW WOD.-KAN. - opis
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:42:04
52 PW WOD.-KAN. - sytuacja
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:42:39
53 PW WOD.-KAN. - rzut piwnic
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:43:01
54 PW WOD,-KAN.- rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:43:19
55 PW WOD.-KAN. - rzut piętra
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:43:42
56 PW WOD.-KAN. - rozwinięcie inst. wodoc
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:44:00
57 PW WOD,-KAN, - rozwinięcie kan. sanit.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:44:34
58 PW C.O. - opis
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:44:52
59 PW C.O. - rzut piwnic
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:45:12
60 PW C.O. - rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:45:30
61 PW C.O. - rzut piętra
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:45:56
62 PW C.O. - rozwinięcie instalacji c.o.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 13:46:22
63 PW C.O. - schemat węzła cieplnego
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:10:48
64 PW WENT. i KLIM. - str. tyt
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:11:05
65 PW WENT. i KLIM. - opis
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:11:26
66-1 PW WENT.- karta danych techn. centrali - str. 1
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:12:02
66-2 PW WENT. - karta danych techn. centrali - str. 2
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:12:21
66-3 PW WENT. - karta danych tecn. centrali - str. 3
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:13:29
67 PW WENT. - zestawienie elementów
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:13:53
68 PW WENT. - rzuty
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:14:14
69 PW WENT. - przekroje
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:14:51
70 PW ELEKTR.. - opis
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:16:08
71 PW EL. - zestawienie opraw
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:16:25
72 PW EL. - schemat strukturalny zasilania elektroenergetycznego
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:16:42
73 PW EL. - plan instalacji oświetlenia - rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:16:58
74 PW EL. - plan instalacji oświetlenia - rzut piętra
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:17:36
75 PW EL. - plan instalacji gniazd wtyczkowych - rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:17:55
76 PW EL. - plan instalacji gniazd wtyczkowych - rzut piętra
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:18:11
77 PW EL. - plan instalacji piorunochronnej
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:18:46
78 PW EL. - strefy ochronne zwodów pionowych nieizolowanych
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:19:02
79 PW EL. - plan instalacji w węźle cieplnym
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:19:19
80 PW EL. - rozdzielnica R-SK stacji cieplnej kompaktowej
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:19:36
81 PW EL. - schemat strukturalny rozdzielnicy RG
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:20:00
82 PW EL. - schemat strukturalny rozdzielnicy R-Piętro
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:20:17
83 PW EL. - plan rozmieszczenia aparatów w rozdzielnicy RG
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:20:34
84 PW EL. - plan rozmieszczenia aparatów w rozdzielnicy R-Piętro
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:21:01
85 PW EL. - plan instalacji teleinformatycznych
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:21:24
86 PW EL. - plan instalacji teleinformatycznych
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:21:40
87 PW systemu alarm. - opis
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:21:58
88 PW - schemat blokowy inst. alarm
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:22:20
89 PW - inst. alarm. - parter
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:22:40
90 PW - inst. alarm. - piętro
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:22:59
91 STWIORB - cz. I
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:23:16
92 STWiORB - sanit
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:23:58
93 STWiORB - went. i klim.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:24:17
94 STWiORB - elektr.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:24:36
95 Przedmiar - str. tytułowa, spis treści
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:25:09
96-1 - przedmiar bud. wyk.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:25:28
96-2 - przedmiar konstr.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:25:46
96-3 - przedmiar bud. rozbiórki
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:27:12
97 Przedmiar - wod.-kan.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:27:36
98 Przedmiar - c.o.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:27:52
99 Przedmiar - wentylacja
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:28:09
99A przedmiar - elektr.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:28:28
99B Przedmiar elektr. dodatkowy
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:28:45
99C-1 Przedmiar - inst. alarmowa - str. tyt.
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:29:07
99C-2 Przedmiar - inst. alarmowa - str. 1
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:29:24
99C-3 Przedmiar - inst. alarmowa - str. 2
pobierz
Specyfikacja: 2007-02-19 14:29:43
99C-4 Przedmiar - inst. alrmowa - str. 3
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG