Postępowanie z dnia: 2008-02-07 15:00:20

Nr postępowania: ZP/017/039/U/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony powyżej 206. 000 euro na drukowanie książek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2008-02-07 14:53:06
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2008-02-07 14:54:44
Załącznik nr 1 Oferta
pobierz
Specyfikacja: 2008-02-07 14:56:05
Załącznik nr 2 Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2008-02-07 14:57:11
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług
pobierz
Specyfikacja: 2008-02-07 14:58:11
Załącznik nr 4 Formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2008-02-07 14:59:01
Załącznik nr 5 Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2008-02-07 14:59:49
Załącznik nr 6 Wymagania techniczne i jakościowe
pobierz