Postępowanie z dnia: 2009-03-02 14:13:10

Nr postępowania: ZP/45/047/U/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego, budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji uzupełniającej nowego obiektu Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12 przeznaczonego dla Centrum Nanotechnologii, obejmującego budynek parkingowy i stację transformatorową.

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-03-03 15:38:11
Specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:39:25
Załącznik I/1
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:40:01
Załącznik I/2
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:40:15
Załącznik I/3
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:41:26
Załącznik II - Założenia do projektu
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:42:10
Załącznik II - Zdjęcia terenu inwestycji z lotu helikoptera
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:43:26
Załącznik II - Rysunek 1 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:44:21
Załącznik II - Rysunek 2 - Plan sytuacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:45:08
Załącznik II - Rysunek 3 - Rzut poziomu
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:45:40
Załącznik II - Rysunek 4 - Parking
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:49:02
Załącznik II - Rysunek 5 - Rzut poziomu 0 (parter)
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:49:28
Załącznik II - Rysunek 6 - Rzut poziomu +1, +2
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:49:51
Załącznik II - Rysunek 7 - Przekroje
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:50:49
Załącznik II - Rysunek 8 - Sieci zewnętrzne
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:51:34
Załącznik III - Decyzja o ustaleniu lokalizacji
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:52:23
Załącznik III/1 - Granice terenu inwestycji
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:53:23
Załącznik III/2 - Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:53:57
Załącznik III/3 - Granice obszaru
pobierz
Specyfikacja: 2009-03-03 15:55:18
Załącznik IV - Postanowienie WKZ
pobierz