Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2009-07-31 10:55:50

Nr postępowania: ZP/674/047/R/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ul. Wyspiańskiego w Gdańsku-Wrzeszczu

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-07-30 14:06:35
5 zał. II - metryka projektu budowlano-wykonawczego
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:32:49
1 - specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:33:07
2 zał I 1 - formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:33:25
3 zał I 2 - oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:34:15
4 zał. I 3 - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:35:04
6 zał. II - Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:35:28
7 zał. II - rys nr 01 plan sytuacyjny stan projektowany
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:36:32
8 zał. II - rys nr 02 droga wewn przekroje
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:36:45
9 zał. II - rys nr 03 chodniki przekroje
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:36:58
10 zał. II - rys nr 04 plac dla pojemników na odpady stałe
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:37:08
11 zał. II - rys nr 05 przekrój 2-2 skrzyżowanie
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:37:22
12 zał. II - rys nr 06 plan sytuacyjny stan istniejący
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:37:32
13 zał. III - str. tytuł. przedmiaru robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:37:43
14 zał. III - przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:37:53
15 zał. IV - stwiorb
pobierz
Specyfikacja: 2009-07-31 10:38:03
16 zał. V - arkusz kalkulacyjny
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG