Postępowanie z dnia: 2010-09-02 07:56:20

Nr postępowania: CRZP: ZP/414/047/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie systemu odprowadzenia wód gruntowych ze skarpy na zapleczu Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Gdańskiej przy ul. Do Studzienki 61

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-09-02 07:51:36
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:52:01
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:52:18
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:52:37
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:52:51
6 zał I 4 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:53:00
7 zał. II Projekt techniczny wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:53:08
8 zał. II rys nr 1 plan sytuacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:53:44
9 zał. II rys nr 2 Plan sytuacyjny odwodnienia
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:53:53
10 zał. II rys nr 3 schemat odwodnienia skarpy przekrój 1-1
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:54:01
11 zał. II rys nr 4 schemat odwodnienia skarpy przekrój 2-2
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:54:43
12 rys nr 5 schemat odwodnienia skarpy przekrój 3-3
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:54:53
13 zał. III Przedmiar robót - str. tytułowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:55:00
14 zał. III Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-09-02 07:55:08
15 zał. IV STWiORB
pobierz