Postępowanie z dnia: 2010-11-04 10:14:38

Nr postępowania: ZP/488/055/U/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-11-09 09:14:44
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-09 09:15:20
Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta"
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-09 09:15:43
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-09 09:16:08
Załącznik nr 3 - Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-09 09:16:25
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-09 09:16:41
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-09 09:16:55
Załącznik nr 6 - wymagania techniczne i jakościowe
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-09 09:17:09
Załącznik nr 7 - Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-16 13:51:53
Informacja o zmianie treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2010-11-16 13:52:29
Zmieniony załącznik nr 4 - formularz cenowy
pobierz