Postępowanie z dnia: 2010-12-08 09:30:49

Nr postępowania: ZP/538/055/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła cieplnego w budynku Wydziału Elektotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gsdańsku Wrzeszczu przy ul. Sobieskiego 7

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-12-08 09:26:46
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:26:58
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:27:09
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:27:19
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:27:31
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:27:57
7 zał I 5 wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:28:09
8 zał I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:28:46
zał. II 1 PW wymiana instalacji C.O
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:28:57
zał. II 2 PW wymiana węzła cieplnego i ciepła technologicznego
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:29:13
zał. II 3 PW wymiana węzła cieplnego i ciepła technologicznego br. elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:29:47
zał. III 1 Przedmiar robót wymiana C.O
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:29:57
zał. III 2 Przedmiar robót wymiana węzła cieplnego i ciepła technologicznego
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:30:09
zał. III 3 Przedmiar robót wymiana węzła i ciepła technologicznego br. elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:30:20
zał. III Przedmiar robót str tytułowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-08 09:30:29
zał. IV STWiORB
pobierz