Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2011-03-15 14:07:47

Nr postępowania: ZP/85/050/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Roboty budowlane w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejącej na Wydziale Chemicznym sieci bezprzewodowej WiFi obejmującej budynki Chemii A oraz B w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-03-15 14:08:42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-15 14:09:29
Załącznik nr 7 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-15 14:09:46
Załącznik nr 8 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-15 14:10:01
Załącznik nr 9 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-15 14:10:19
Załącznik nr 10 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-15 14:10:38
Załącznik nr 11 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-15 14:10:55
Załącznik nr 12 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-15 14:11:12
Załącznik nr 13 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-03-18 11:32:21
Zmiana SIWZ nr 1
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG