Postępowanie z dnia: 2011-05-18 15:18:38

Nr postępowania: ZP 173/055/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi konserwacji i napraw kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkownaych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-05-18 14:27:17
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-18 14:30:44
Załacznik nr 1 do SIWZ - Wykaz kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-18 14:32:05
Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-18 14:33:08
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-18 14:34:04
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-18 14:34:49
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-18 14:37:29
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-18 14:38:30
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-18 15:18:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz