Postępowanie z dnia: 2011-06-10 10:55:44

Nr postępowania: ZP 207/019/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania badań ewaluacyjnych metodami ilościowymi i jakościowymi dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach projektu ?e-Doświadczenia w fizyce?.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-06-10 10:52:49
zał. nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-10 10:53:28
zał. nr 2
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-10 10:53:53
zał.nr 3
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-10 10:54:10
zał. nr 4
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-10 10:54:31
zał. nr 5
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-10 10:54:50
zał. nr 6
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-10 11:36:59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz