Postępowanie z dnia: 2011-06-22 15:00:18

Nr postępowania: ZP/217/055/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu pracowników Politechniki Gdańskiej, studentów i ich rodzin oraz osób towarzyszących, wyjeżdżających służbowo na praktyki oraz staże naukowe poza granice Polski na lata 2011 ?2013.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-06-22 14:46:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2011-06-30 15:22:24
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:54:08
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:54:28
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:54:48
Oświadczenie o spełnianiu warunków
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:55:09
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:55:27
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:56:43
Oświadczenie o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wskaźniku pokrycia marginesu wypłacalności
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:57:10
Wykaz osób po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:57:27
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:57:49
Wzór umowy
pobierz
Modyfikacja: 2011-06-30 15:23:31
Zmieniony wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:58:11
Wzór wniosku ubezpieczeniowego
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-22 14:58:32
Wzór certyfikatu ubezpieczeniowego
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-30 15:24:24
Formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-30 15:24:51
Wykaz usług - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-30 15:25:19
Oświadczenie o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wskaźniku pokrycia marginesu wypłacalności - wersja e
pobierz
Specyfikacja: 2011-06-30 15:26:11
Wykaz osób po stronie Wykonawcy - wersja edytowalna
pobierz