Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2011-07-18 14:30:42

Nr postępowania: ZP/238/055/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej w roku 2011.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-07-13 09:49:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:49:34
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:50:04
Formularz rzeczowo-cenowy-część A
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:50:57
Formularz rzeczowo-cenowy-część A wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:51:51
Formularz rzeczowo-cenowy-część B
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:52:34
Formularz rzeczowo-cenowy-część B - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:52:57
Formularz rzeczowo-cenowy-część C
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:53:18
Formularz rzeczowo-cenowy-część C - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:54:05
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:54:52
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:55:20
Wykaz dostaw-część A
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:55:35
Wykaz dostaw-część B
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:55:48
Wykaz dostaw-część C
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:56:46
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:57:06
Pełnomocnictwo - wzór
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:57:27
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:57:51
Wykaz jednostek Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:58:22
Wykaz osób upoważnionych do składania zamówień
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 09:59:08
Wykaz sprzętu
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-13 10:44:15
Protokół zdawczo-odbiorczy
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-15 15:02:48
Informacja o zmianie SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-18 14:20:28
zmiana siwz
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-18 14:24:33
zmieniony zał. nr 2A do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-18 14:26:00
zmieniony zał. nr 2A do SIWZ - wesja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-18 14:28:01
zmieniony zał. nr 2B do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-18 14:28:58
zmieniony zał. nr 2B do SIWZ- wersja edytowalna
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG