Postępowanie z dnia: 2011-07-14 12:54:13

Nr postępowania: ZP 249/019/RB/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną, wykonanie remontu ? wymianę parkietu w sali wykładowej 252 Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Gmachu Głównym Politechniki.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-07-14 12:42:42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:45:17
Zał. nr I/1
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:45:40
Zał. nr I/2
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:46:03
Zał. nr I/3
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:46:24
Zał. nr I/4
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:46:49
Zał. nr I/5
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:52:32
Zał. nr I/6
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:53:03
Zał.nr II
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:53:30
Zał nr III
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-14 12:53:58
Zał. nr IV
pobierz