Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2011-08-03 12:35:07

Nr postępowania: ZP 281/019/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli wraz z montażem i transportem dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-08-03 12:28:42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-03 12:29:43
Zał.nr 1 formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-03 12:30:16
Zał. nr 2 Oświadczenie -art. 22
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-03 12:30:38
Zał. nr 3 Oświadczenie art.24
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-03 12:32:17
Zał. nr 4 Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-03 12:32:37
Zał. nr 5 Wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-03 12:33:31
Zał. nr 6 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-03 12:33:58
Zał. nr 7 projekty mebli
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-03 12:34:26
Zał. nr 8 wzór umowy
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG