Postępowanie z dnia: 2011-10-10 12:57:28

Nr postępowania: ZP/375/055/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie badania sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za rok 2011

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-10-10 12:49:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:49:59
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:50:29
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:51:39
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:52:08
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:52:30
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:52:58
Wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:53:24
Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:53:47
Pełnomocnictwo
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:54:20
Wykaz osób po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2011-10-10 12:56:22
Wzór umowy
pobierz