Postępowanie z dnia: 2011-11-23 08:58:09

Nr postępowania: ZP/439/055/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie pojazdów jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej na lata 2012-2013.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-11-23 08:49:52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:50:12
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:50:32
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:51:27
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:52:55
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:53:15
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:53:52
Oświadczenie o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wskaźniku pokrycia marginesu wypłacalności
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:54:16
Wykaz osób po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:54:42
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:54:57
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:55:26
Kalkulatory obliczenia składek ubezpieczenia
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-23 08:55:54
Wykaz pojazdów jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
pobierz