Postępowanie z dnia: 2011-11-28 14:41:32

Nr postępowania: ZP/445/030/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej czasopism krajowych wydawanych w 2012 roku.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-11-28 14:40:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-11-28 14:41:05
Załącznik nr 3 do SIWZ
pobierz