Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2011-11-29 13:25:05

Nr postępowania: ZP/147/055/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont kapitalny Audytorium sala 208 w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. Siedlickiej w Gdańsku-Wrzeszczu

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-12-05 07:48:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:48:58
3 zał I 1 formularz oferty.remont audytorium 208 WM
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:49:16
4 zał I 2 oświadczenie art. 22 ust. 1.remont audytorium 208 WM
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:49:51
5 zał I 3 oświadczenie art. 24 ust. 1.remont audytorium 208 WM
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:50:15
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót.remont audytorium 208 WM
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:50:36
7 zał. I 5 ośw. o posiadaniu wymaganych upr bud.remont audytorium 208 WM
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:50:56
8 zał I 6 wzór umowy.remont audytorium 208 WM
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:51:25
9 zał. I 7 oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2.remont audytorium 208 WM
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:52:41
10 zał I 8 oświadczenie rejestracyjne.remont audytorium 208 WM
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:56:01
załącznik II - Projekt budowlano - wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 07:59:47
załącznik III - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-05 08:02:08
załącznik IV - Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-06 13:08:20
Zmiana SIWZ nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-06 13:08:40
1.1 Przedmiar br. budowlana - aktualizacja
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-06 13:08:58
4.1 Przedmiar - wentylacja - aktualizacja
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG