Postępowanie z dnia: 2011-12-13 13:54:30

Nr postępowania: ZP/476/055/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Centruym Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej w Sopocie na rok 2012

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-12-13 13:50:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-13 13:50:58
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-13 13:51:18
Formularze rzeczowo-cenowe
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-13 13:51:55
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-13 13:52:27
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-13 13:52:45
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-13 13:53:06
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-13 13:53:54
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-13 13:54:14
Wzór umowy
pobierz