Postępowanie z dnia: 2012-07-03 14:41:03

Nr postępowania: ZP/250/008/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa odczynników specjalistycznych, nieorganicznych i rozpuszczalników organicznych, biotechnologicznych oraz odczynników chemicznych i testów analitycznych.

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-07-03 14:39:59
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-03 14:40:19
Załącznik nr 5 do SIWZ
pobierz