Postępowanie z dnia: 2012-07-05 12:03:28

Nr postępowania: ZP/241/055/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu RTV i AGD wraz z wniesieniem i montażem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-07-05 11:53:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-12 11:47:40
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-16 14:45:50
Zmiana treści SIWZ _2
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 11:53:43
Formularz ofertowy
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-12 11:55:13
Zmieniony formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 11:56:28
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-12 11:52:18
Zmieniony formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-16 14:47:08
Zmieniony formularz rzeczowo-cenowy _II
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 11:56:57
Formularz rzeczowo-cenowy_wersja edytowalna
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-12 11:53:23
Zmieniony formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-16 14:48:54
Zmieniony formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna II
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 11:57:50
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 11:58:57
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 11:59:32
Wykaz jednostek organizacyjnych PG wraz z osobami uprawnionymi
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 12:00:01
Podział sprzętu na jednostki organizacyjne PG
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 12:01:25
Wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 12:01:46
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 12:02:09
Wykaz osób po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 12:02:26
Wzór umowy
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-12 11:54:25
Zmieniony wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-05 12:02:46
Protokół zdawczo-odbiorczy
pobierz