Postępowanie z dnia: 2012-07-10 11:10:24

Nr postępowania: ZP/254/055/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa w zakresie najmu autokaru na potrzeby Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-07-10 11:05:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-10 11:06:12
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-10 11:08:00
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-10 11:08:54
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-10 11:09:23
Wzór umowy
pobierz