Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-08-14 12:30:01

Nr postępowania: ZP/302/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mebli do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-08-20 14:19:41
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz
Specyfikacja: 2012-08-20 14:19:57
załącznik techniczny - rysunki
pobierz
Specyfikacja: 2012-09-03 13:13:24
informacja o zmanie treści SIWZ
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG