Postępowanie z dnia: 2012-10-18 11:05:19

Nr postępowania: ZP/387/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa defektoskopu w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-10-22 14:53:25
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-20 13:35:39
informacja o zmanie treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-26 12:23:46
Załączniki ofertowe - wersja edytowalna
pobierz