Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-11-02 12:50:18

Nr postępowania: ZP/411/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wózka elektrycznego do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-11-02 13:06:30
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-07 14:16:55
informacja o zmanie treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-12 14:55:22
informacja o zmanie treści SIWZ
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG