Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-11-08 13:27:52

Nr postępowania: ZP/419/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa spektrometru rentgenowskiego w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-11-13 13:57:17
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz
Specyfikacja: 2012-12-18 14:18:57
zmiana SIWZ
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG